Colofon

De website Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een initiatief van de Stichting Levende Have. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de communicatie tussen kleinschalige houders van landbouwhuisdieren en parkdieren. Daartoe gaf de stichting in de periode 2003 tot 2015 het magazine Levende Have uit.

Redactie:
Jinke Hesterman (hoofdredacteur, tevens directeur van de Stichting)
Jan Smit (fotograaf/beeldredacteur)

Medewerkers/vrijwilligers:
Marion van 't Land (algemeen)
Monique Bestman (expert pluimvee)
Luuk Boerema (jurist)
Ad Boks (expert pluimvee)
Arno Hendriks (algemeen)
Tjalling Huisman (docent diervoeding)
Arie Plaisier (dierenarts)
Stefan Verhoeven (dierenarts, pluimvee)

Advertentieacquisitie:
Jinke Hesterman
info@levendehave.nl

Bestuur Stichting Levende Have
Aad Stoop (voorzitter)
Fenna Westerduin (penningmeester)
Simon Oosting (algemeen bestuurslid)
Vacature algemeen bestuurslid

Adres Stichting Levende Have
Erveweg 9
8196 KE Welsum
info@levendehave.nl
0570562655
KvK 8126406
Fiscaal nummer 813381137

Onderhoud en ontwikkeling website Van Eldijk, Utrecht www.vaneldijk.nl

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is in 2007 tot stand gekomen en heeft zich gedurende drie jaar kunnen ontwikkelen dankzij subsidie van het voormalige ministerie van LNV: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Sinds begin 2011 functioneert het Landelijk Kennisnetwerk zonder overheidssubsidie, met uitzondering van incidentele bijdragen voor groot onderhoud. 
 

 

Jaarverslagen

Balans en winst- en verliesrekeningen

Beleidsplannen

Begrotingen

Huishoudelijk reglement Stichting Levende Have

Statuten Stichting Levende Have