Biodiversiteit

Hobbyboeren en andere kleinschalige houders van boerderijdieren kunnen veel doen aan biodiversiteit. In dit dossier is informatie te vinden over biodiversiteit in de praktijk: wetenswaardigheden, maar ook praktische tips, bijvoorbeeld over de aanplant van bomen en het verbeteren van de leefomgeving voor bijen. Het dossier is onderdeel van een project van de Stichting Levende Have: ''Van regenworm tot Lakenvelder' en het digitaal ideeënboek 'Biodiversiteit op de hobbyboerderij'. In dit boek worden originele ideeën gepresenteerd die toepasbaar zijn op het erf en in de wei van de houders van boerderijdieren. Heeft u tips? Mail deze naar de info@levendehave.nl.

Nieuws over Biodiversiteit

Koen van Mechelen
27/03/2016 - 12:09
De Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen beschikt na ruim 20 jaar kruisen van kippen over de grootste genenverzameling van de wereld. Uit deze verzameling is een kip te creëren met een grote mate van vruchtbaarheid, robuustheid en immuniteit.  
11/12/2015 - 12:28
Wageningse onderzoekers erkennen dat het bestrijdingsmiddel imidacloprid een negatief effect heeft op bijen. Het effect van de varroamijt blijkt groter dan dat van imidacloprid, maar het bestrijdingsmiddel verergert het negatieve effect van de parasiet, stellen onderzoekers in het artikel ''Inter

Artikelen

12/04/2011 - 11:23

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit, ofwel een zo groot mogelijke verscheidenheid in planten en dieren.

10/04/2014 - 17:46

De regenworm speelt een cruciale rol in de bodemkwaliteit. Regenwormen zorgen ervoor dat regenwater gemakkelijk in de bodem kan infiltreren, dat de bodemstructuur onderhouden wordt en dat voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten. En ze hebben meer nuttige functies. Ze verteren ook organisch materiaal, waardoor de graszode niet vervilt en de opbrengst stijgt.

Biodiversiteit soort zoekt soort
12/05/2013 - 17:00

Om te voorkomen dat salamanders de zorgvuldig aangelegde paddenpoel links laten liggen, of dat een houtduif een nest bouwt in een uilenkast, is het noodzakelijk de omgeving in ogenschouw te nemen.

21/02/2013 - 13:53

Met een puinheuvel wijk je doelbewust af van de normale omstandigheden in de tuin. Op deze manier krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Meer diversiteit dus.

20/02/2013 - 14:43

Gebleken is dat ijsvogels daadwerkelijk geholpen zijn met de aanleg van broedwanden door mensen. Waar deze wanden zijn, neemt het aantal broedparen van ijsvogels toe.

11/01/2013 - 10:33

Het Louis Bolk Instituut heeft een brochure uitgebracht over een kipvriendelijke kippenuitloop. Deze brochure is bedoeld voor beroepsmatige kippenhouders, maar kan ook zeer goed dienen als inspiratiebron voor hobbymatige kippenuitlopen.

Lief zijn voor de brandnetel
07/01/2013 - 15:03

De één vervloekt dit vreselijke onkruid, de ander houdt van de plant vanwege de vele goede eigenschappen. De voor- en nadelen op een rijtje.

04/01/2013 - 12:22

Om een soortenrijk grasland te krijgen worden twee soorten maaibeheer toegepast. Normaal maaien (één of tweemaal per jaar) of extensief maaien (minder dan één maal per jaar). Vaker dan tweemaal per jaar maaien draagt niet bij tot een soortenrijk grasland.

zeisen
04/01/2013 - 11:41

Biodiversiteit is gebaat bij kleinschalig maaien. Smalle maaistroken en verschillende maaihoogten tijdens het maaien geven geen strak geschoren biljartlaken, maar juist een weiland met afwisseling in graslengtes en schuilmogelijkheden

mol
24/10/2012 - 10:46

Het is met de mol net als met de vos: de mens creëert omstandigheden waarin deze dieren uitstekend gedijen. Welke bestrijdingsmethode we ook kiezen, ze laten zich lastig verjagen.

Pagina's