Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schuilstallen

Nog altijd is het lang niet overal toegestaan een schuilstal te plaatsen in een weiland. Sommige gemeenten hebben het geregeld, andere niet. De ene provincie doet moeilijker dan de andere. In dit dossier de achtergronden en recente ontwikkelingen. Levende Have maakte ook een brochure over schuilstallen in het buitengebied. In de webshop zijn bouwtekeningen verkrijgbaar van een sleepstal, een schuilstal en een mobiel schapen-, geiten- en varkenshok en een stal in het model van een hooiberg. 

Nieuws over Schuilstallen

schuilstal
26 november 2016 - 20:59

Verbod op schuilstallen werkt verrommeling in…

Een verbod op schuilstallen werkt verrommeling van het landschap in de hand. Die conclusie trekt de statenfractie van GroenLinks in Noord-Holland uit de resultaten van een onderzoek. Alle gemeenten van de provincie zijn benaderd met de vraag hoeveel aanvragen voor schuilstallen zij ontvangen en hoe ze daarop reageren.  
17 juli 2016 - 12:17

Meldpunt schuilstallen in Noord-Holland

De fractie van GroenLinks in Noord-Holland heeft een meldpunt schuilstallen opgericht. Noord-Hollandse eigenaren van landbouwhuisdieren als paarden, ezels, geiten, koeien en schapen kunnen problemen rond schuilstallen melden op de website van GroenLinks Noord-Holland.  
Schuilstal
11 mei 2016 - 11:09

Provinciebestuur dwarsboomt initiatef…

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is negatief over het plan van GroenLinks om onder voorwaarden schuilstallen toe te staan in de provincie. Het college vreest een aantasting van de openheid van het landschap. 
26 februari 2016 - 15:19

GroenLinks NH wil schuilstallen provinciaal…

GroenLinks Noord-Holland wil dat hobbydierhouders onder voorwaarden schuilstallen voor hun dieren kunnen plaatsen. Het provinciebestuur verbiedt nu schuilstallen in buitengebieden uit angst voor verrommeling. GroenLinks heeft daarom een initiatiefvoorstel opgesteld.    

Artikelen over Schuilstallen

09 juni 2016 - 16:50

Toestemming voor schuilstal zelf regelen?

Woon je in een gemeente waar het plaatsen van een schuilstal nog niet is toegestaan, dan zul je zelf in actie moeten komen. Hou er rekening mee dat het niet snel is geregeld. Het vergt nogal wat inspanning en succes is niet altijd verzekerd.
Schuilstal voor geiten
09 juni 2016 - 16:26

Goede praktijk schuilstallen

Als gemeenten willen meewerken aan het plaatsen van een schuilstal, zullen ze wel eisen stellen. In dit artikel een aantal goede praktijkvoorbeelden, waarbij rekening wordt gehouden met diverse factoren.
09 juni 2016 - 15:06

Gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan

Er zijn in Nederland diverse gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan. Wijchen was de eerste en dient als voorbeeld voor andere gemeenten.In een beleidsnotitie staan de voorwaarden voor het plaatsen van schuilstallen.
09 juni 2016 - 14:51

Schuilstallen in het buitengebied

De brochure Schuilstallen in het buitengebied,een uitgave van de Stichting Levende Have, wijst op de mogelijkheden om in het buitengebied dieren bij slechte weersomstandigheden toch voldoende beschutting te geven.
19 februari 2014 - 11:16

Tweestrijd: gemeenten moeten meer ruimte geven…

Al heel wat gemeenten hebben een schuilstallenbeleid voor hobbydieren in het buitengebied. Ze staan bescheiden stalletjes onder voorwaarden toe. Maar er zijn ook een paar hardnekkige dwarsliggers, zoals de gemeente Franekeradeel.