Schuilstallen

Nog altijd is het lang niet overal toegestaan een schuilstal te plaatsen in een weiland. Sommige gemeenten hebben het geregeld, andere niet. De ene provincie doet moeilijker dan de andere. In dit dossier de achtergronden en recente ontwikkelingen. Levende Have maakte ook een brochure over schuilstallen in het buitengebied. In de webshop zijn bouwtekeningen verkrijgbaar van een sleepstal, een schuilstal en een mobiel schapen-, geiten- en varkenshok en een stal in het model van een hooiberg. 

Nieuws over Schuilstallen

schuilstal
26/11/2016 - 20:59
Een verbod op schuilstallen werkt verrommeling van het landschap in de hand. Die conclusie trekt de statenfractie van GroenLinks in Noord-Holland uit de resultaten van een onderzoek.
17/07/2016 - 12:17
De fractie van GroenLinks in Noord-Holland heeft een meldpunt schuilstallen opgericht. Noord-Hollandse eigenaren van landbouwhuisdieren als paarden, ezels, geiten, koeien en schapen kunnen problemen rond schuilstallen melden op de website van GroenLinks Noord-Holland.  

Artikelen

09/06/2016 - 14:51

De brochure Schuilstallen in het buitengebied (zie bijlage) is een uitgave van de Stichting Levende Have. De brochure wijst op de mogelijkheden om in het buitengebied dieren bij slechte weersomstandigheden toch voldoende beschutting te geven.

09/06/2016 - 15:06

Er zijn in Nederland diverse gemeenten waar schuilstallen zijn toegestaan. Wijchen was de eerste en dient als voorbeeld voor andere gemeenten. In de gemeente Wijchen is een beleidsnotitie opgesteld waarin de voorwaarden voor het plaatsen van schuilstallen staan omschreven.

09/06/2016 - 16:50

Woon je in een gemeente waar het plaatsen van een schuilstal nog niet is toegestaan, dan zul je zelf in actie moeten komen. Hou er rekening mee dat het niet snel is geregeld. Het vergt nogal wat inspanning en succes is niet altijd verzekerd.

Schuilstal voor geiten
09/06/2016 - 16:26

Goed voorbeeld doet goed volgen. Bij de beantwoording van de vraag of een schuilstal een voorbeeld is van goede praktijk, zijn drie zaken van belang:

19/02/2014 - 11:16

Al heel wat gemeenten hebben een schuilstallenbeleid voor hobbydieren in het buitengebied. Ze staan bescheiden stalletjes onder voorwaarden toe. Maar er zijn ook een paar hardnekkige dwarsliggers, zoals de gemeente Franekeradeel. Tijd voor een aflevering van tweestrijd: gemeenten moeten meer ruimte geven aan schuilstallen in het buitengebied. Paula Polman van de NBvH versus Thiadrik Twerda, wethouder Franekeradeel.