de anti vos methode: handig, origineel, duurzaam

Pluimvee

Laatst gewijzigd: ma, 20/02/2017 - 10:01
Parelhoender

Tot het pluimvee behoort het gedomesticeerde gevogelte dat voor het nut of uit liefhebberij wordt gehouden: kippen, ganzen, kalkoenen, parelhoenders, watervogels, fazanten, pauwen, kwartels, zwanen, struisvogels en emoes (de laatste drie zijn op deze website te vinden bij de parkdieren).

Nederland telt naar schatting 1 tot 1.5 miljoen dieren die tot hobbypluimvee kunnen worden gerekend. Deze dieren bevinden zich bij naar schatting 100.000 houders. Sommige soorten worden uitsluitend uit liefhebberij gehouden, zoals pauwen. Sinds de opkomst van de pluimvee-industrie in de twintigste eeuw is er in West-Europa een duidelijk onderscheid te maken tussen bedrijfsmatig gehouden en hobbymatig gehouden pluimvee. De uitbraak van Vogelgriep in 2003 in Nederland en België heeft dit onderscheid nog verder aangescherpt: het gaat hier om totaal verschillende soorten houderijen, met hun eigen vormen van huisvesting en verzorging. Ook op het gebied van gezondheid doen zich bij hobbypluimveehouders andere vragen en problemen voor dan bij bedrijfsmatige pluimveehouders.

Apart beleid voor hobbypluimvee
De Nederlandse overheid heeft aan het begin van de 21e eeuw een start gemaakt met een apart beleid en regelgeving voor hobbypluimvee. Hiermee wordt voorkomen dat exportbelangen van de pluimvee-industrie teveel beperkingen opleggen aan de hobbypluimveehouderij. Zo mogen sinds 2006 hobbypluimveehouders hun dieren inenten tegen vogelgriep.

(advertentie)
Benodigdheden voor pluimvee
Bij Pets Place zijn talrijke artikelen verkrijgbaar voor de voeding en verzorging van pluimvee. Klik hier voor voer, drinkbakken, voersilo's van Pets Place. Gratis verzending vanaf €15.


Video's over hanteren van pluimvee
Soms moet je kippen, eenden, ganzen, parelhoenders of kalkoenen oppakken om de dieren goed te kunnen verzorgen. Levende Have maakte drie video's over het hanteren van pluimvee. Klik hier

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have wil dierhouders die overwegen pluimvee te gaan houden praktische informatie geven op allerlei gebied.Hieronder volgt een opsomming van enkele diersoorten, behorende tot de categorie pluimvee. Via doorklikken kun je steeds verder navigeren in het kennisnetwerk. Onderaan de afzonderlijke wiki's kun je altijd weer terugkeren naar eerder bezochte wiki's.


Heb je zelf pluimvee en heb je hier een vraag over? Stel ze in de vraagbaak

Informatie per diersoort:

Reactie toevoegen