GRATIS VERZENDING: Koeien in de weiden van de lage landen

Regelgeving voor runderen

Laatst gewijzigd: zo, 19/03/2017 - 11:40

Wie koeien wil houden moet om te beginnen een Uniek Bedrijfs Nummer hebben (UBN). Alle koeien moeten oormerken in en ze moeten geregistreerd worden. Dat geldt voor alle houders, bedrijfsmatig of hobbymatig. Melden doe je bij mijnrvo.nl

Het hangt van de omstandigheden af of iemand die koeien houdt als ''bedrijfsmatig'' wordt beschouwd.  Van belang daarbij is:

  • hoe lang er koeien worden gehouden,
  • of er sprake is van winst,
  • of het houden van koeien hinder veroorzaakt,
  • hoeveel koeien er worden gehouden,
  • of er een speciale stal is voor de koeien,
  • of er advertenties worden geplaatst,
  • of de koeien alleen voor eigen gebruik zijn,
  • hoe groot het perceel is,
  • in welke omgeving ze worden gehouden (in landelijk of stedelijk gebied).

Beschouwt een gemeente de manier waarop jij koeien houdt als een bedrijfsmatige activiteit, dan val je onder de milieuregelgeving. Dan gelden de regels van het activiteitenbesluit.

Vervoer, import en export van koeien
Wil je koeien vervoeren, kijk dan op de website ondernemersplein.nl en op de website van de NVWA. Daar vind je ook links naar de regels die er zijn voor de import en export van runderen.

Bedrijfsregister voor koeien
Iedereen die runderen houdt moet een bedrijfsregister bijhouden. Het bedrijfsregister moet je minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing bewaren.  Als je alle meldingen op tijd en volledig (inclusief UBN van herkomst en bestemming) in het I&R-systeem of telefonisch doorgeeft, dan heb je een actueel bedrijfsregister dat je altijd kunt printen.

Wie vijf of meer koeien houdt voor het vlees of de melk, moet in elk geval een Bedrijfsgezondheidsplan bijhouden. Je bent dan verplicht het medicijngebruik te registreren.

Mest
Of je onder de meststoffenwet valt, is afhankelijk van de manier waarop je je koeien houdt. Ben je bedrijfsmatig bezig, dan val je onder die wet. Hobbymatige houders van koeien hoeven geen administratie bij te houden. Voor hen gelden echter wel regels voor de hoeveelheid dierlijke mest die ze op hun grond mogen brengen. Als dat grond is die gebruikt wordt als grasland of bouwland, dwz voor de teelt van gewassen, dan mag maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare worden aangewend. Klik hier voor de tabellen maximale hoeveelheid mest landbouwgrond.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of grootte van de koeien.

Heeft je koe een besmettelijke dierziekte die aangifteplichtig is, dan moet jij of je dierenarts dit melden bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Als een koe verwerpt, moet er verplicht bloed worden afgenomen om dit te laten onderzoeken op brucellose.

Meer infomatie over de regelgeving voor runderen vind je in de volgende wiki's:


Heb je zelf koeien en heb je hier een vraag over? Stel ze in de vraagbaak

 
Terug naar:

Reacties

Wij kopen jaarlijks wat drachtige koeien in het voorjaar deze kalveren op ons bedrijf en verkopen kalf en koe samen of apart en aan het eind vh jaar hebben wij geen vee meer.Nu kwam mij ter oren dat ik geen koe mag aanschaffen omdat ik in dec vorig jaar geen koe op mijn lijst had staan ,mocht ik een koe kopen en aanmelden ik gelijk een boete krijg van 240 per koe, is ditzo????waar kan ik deze regels vinden . Ben ik ook nooit van op de hoogte gebracht door welke autoriteit dan ook, erg vreemd en weer typisch Nederlands , men wil het boeren onmogelijk maken. Graag hoor ik zsm van u.
Beste Anja, men wil het boeren helemaal niet onmogelijk maken, maar men moet iets doen tegen het mestoverschot. De koeien in Nederland produceren teveel fosfaat. Dat hebben de boeren zelf veroorzaakt. Boeren, zuivelindustrie en overheid hebben daarom een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Hoe het precies in elkaar zit moet je maar eens informeren bij rvo.nl of bij de boerenorganisatie LTO. Op boerderij.nl staat een dossier over fosfaatreductie. Daar vind je ook veel informatie. Voor zover ik weet mag je net zoveel koeien hebben als je op 1 juli 2015 geregistreerd had staan (-4%).
ik koop in april altijd 10 weidekoeien en verkoop ze in de loop van het jaar weer ..tijdens de stalperiode geen vee op stal dus hoe gaat het nu

Reactie toevoegen