Magazine Levende Have

TIEN JAARGANGEN LEVENDE HAVE
Het magazine Levende Have - een onafhankelijk en fraai geïllustreerd tijdschrift voor de hobbymatige en kleinschalige houders van boerderijdieren - verscheen in november 2014 voor het laatst. Tien jaargangen lang verzamelde de redactie een schat een informatie. Veel nummers zijn nog verkrijgbaar. 

Complete jaargangen zijn voor slechts €10 te verkrijgen via de webshop

 

Nieuws
Vaccinatie  blauwtong kan zonder EU
Ontwormingsmiddelen medio 2008 op recept
Plan voor wereldwijde bescherming oude veerassen
Paspoort voor schapen, geiten en varkens.
Reportages

Nieuws
Vaccin vogelgriep effectief en veilig, Verhalenwedstrijd: liefde in en rond het kippenhok, Elektronische I&R jaagt hobbyhouder op kosten, Verburg wil na positieve test met ‘’chip’’ naar Europese Commissie
Achtergrond

Nieuws
- Veel dieren met antistoffen tegen blauwtong, Belangenbehartiging dringt door in Europa, Europese bizons uitgezet in Kraansvlak, Lidstaten kritisch over transgene maïs
Achtergrond
- Vaccinatiestop Aujeszky plaatst hobbyist voor dilemma

Nieuws
- Bezwaar mogelijk tegen heffing Diergezondheidsfonds, Europese reddingsactie voor zeldzame rassen
- Ministerie werkt mee aan chip, Wetsvoorstel dierenwelzijn naar Tweede Kamer
Reportage

Nieuws
- Prijs diervoer omhoog, Dierhouders stellen keuze identificatiemiddel uit
- Weinig inteeltgevaar Nederlandse landgeit- De gevaren van wol
 Reportage

Nieuws
- Minibolus en klein oormerkje volgend jaar toegestaan, Strenge winter nodig voor blauwtongvirus
- Zeshonderd bezwaarschriften tegen heffing Productschap, Vraag naar Dexters neemt toe
Reportage

Nieuws
- Blauwtong plaatst wetenschap voor raadsels, Productschap overvalt dierhouders met hoge rekening
- AID terughoudend bij controle op oormerken, Diervoer teveel aangepast aan de mens
Portret

Nieuws
- Zomer, schuilstal en vliegen, Honderd jaar lama’s op Duindigt
- Nieuwe vaccinatieronde hobbypluimvee, Fokprogramma scrapie op laatste benen
Reportage
- Dieren brengen regelmaat in het leven van een hobbyboer

Nieuws
- Kamelen mogen wel, olifanten niet, Mest hobbydieren voor weidevogels
- Patenten bedreigen fokkerij, Homogene schapenpopulatie blijft kwetsbaar voor scrapie’
Portret
- Fokkers zijn Kempens rund trouw gebleven

Nieuws
- Ook andere dieren de klos bij uitbraak vogelgriep, Organisaties voor en tegen vaccinatie,Gevaccineerde kip staat sterker dan niet-gevaccineerde kip, Bestrijding scrapie ook in Engeland onder vuur, Dierenarts chipt zijn schapen
Interview

Pagina's