Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Fokkers bonte geit moeten koers wijzigen

Ingediend door jinke op 19 mei 2017 - 13:01

Fokkers van bonte geiten moeten meer verschillende bokken inzetten en ook gebruik maken van witte bokken. Het aantal nakomelingen per dier zal beperkt moeten worden. Dat is het advies van het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN).

Ruim twintig jaar geleden waren er nog 1350 bonte geiten in Nederland. Twee jaar geleden was dat aantal gedaald tot 500, waarvan slechts 170 werden ingezet voor de fokkerij. Er zijn in principe wel voldoende bokken, maar sommige bokken worden veel gebruikt Het ras kampt mede daardoor met een inteelttoename van 0,76%. Dat is hoog en dat leidt tot een lagere vruchtbaarheid en erfelijke aandoeningen.

Om het tij te keren heeft de fokcommissie bont van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) op basis van het advies richtlijnen opgesteld: inkruisen met witte geiten is toegestaan en er kunnen meer bokken worden ingezet, onder meer door de standaard voor dekbokken te verruimen. 

Redactie Levende Have 

Dossier