Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Kleinschalige houders van pluimvee kunnen zich registreren

Ingediend door jinke op 19 april 2017 - 16:53

Houders van minder dan tweehonderd kippen, ganzen of kalkoenen, kunnen zich registreren bij Avined om zo hun geslachte dieren te kunnen verkopen aan poeliers en horeca. Avined is de overkoepelende organisatie van de pluimveesector.

Tot voor kort was slacht en verkoop van kleine hoeveelheden pluimvee aan de detailhandel niet mogelijk. De behoefte hieraan neemt echter toe, nu vooral fokkers van zeldzame pluimveerassen naar een afzetkanaal zoeken.

Slow Food Professionals, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPB) en de vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) hebben zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Avined en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit hebben meegewerkt aan een oplossing.

Een eerste stap is nu gezet: sinds 1 april 2017 kunnen alle pluimveehouders met minder dan 250 stuks pluimvee zich laten registreren bij Avined met het oog op het laten slachten van hun dieren bij een erkend slachtbedrijf, tegen een kostendekkende vergoeding die is vastgesteld op € 40 per jaar. Op het registratieformulier moeten de houderijlocatie en de voor de slacht beoogde categorie worden aangegeven. Op de website www.avined.nl/thema/ir-0 komt een speciale categorie, die een omschrijving krijgt als “kleine gevogeltehouderij”, of iets dergelijks. Bij de registratie krijgen deze houders een apart nummer, dat afwijkt van de normale registratienummers.

Houders van konijnen, hazen en enkele knaagdiersoorten kunnen hun houderijlocatie reeds inschrijven bij de RVO voor het verkrijgen van een UBN nummer, via het formulier voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden. Daarbij is een vakbekwaamheidscertificaat verplicht.

''Voor de toekomst van de traditionele biodiversiteit in de kleindierhouderij is hiermee een nieuwe stap gezet, die de mogelijkheden voor de lokale levering van vlees van houders van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren dichterbij brengt. Hoewel er nog vele vragen openblijven, luidt deze stap een nieuwe fase in voor het perspectief van kleine poeliers en de menukaart van de restaurants die zich richten op traditionele, lokale producten, zoals de Slow Food chefs Alliantie'', aldus Monica Commandeur, Slow Food expert biodiversiteit en Ank Zegwaard, vicevoorzitter van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

De NVWA zal samen met de genoemde organisaties onduidelijkheden en hiaten in de regelgeving inventariseren. De flexibiliteit in het hygiënepakket die is toegestaan binnen de EU-wet- en regelgeving, maakt het mogelijk om naar praktische oplossingen te zoeken voor het op hygiënisch verantwoorde wijze slachten van dieren en de levering van kleine hoeveelheden kleindieren in lokale, korte ketens.

Meer info:

Redactie Levende Have