Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

NBvH komt met regelwijzer voor hobbyvarkens

Ingediend door jinke op 17 maart 2017 - 11:50

Particulieren die voor de hobby varkens houden, kunnen de nieuwe regelwijzer van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) raadplegen. Daarin kunnen ze lezen aan welke regels ze zich moeten houden.

De regelwijzer is ook te vinden op de website van Levende Have, zie wiki Regelgeving voor varkens. De regelwijzer is als bijlage aan de wiki toegevoegd. De NBvH heeft de regelwijzer opgesteld om houders van hobbyvarkens te informeren over de verplichte identificatie en registratie. Houders van hobbyvarkens moeten net als andere varkenshouders een UBN aanvragen en de aan- en afvoer van varkens melden in een databank. In de regelwijzer staat beschreven hoe en waar ze aan deze verplichtingen kunnen voldoen. Ook wordt in de regelwijzer vermeld dat varkens oormerken in moeten.

Belangrijk punt in de regelwijzer is de opmerking dat varkens die geregistreerd staan als hobbyvarken, niet uit voorzorg zullen worden geruimd bij een uitbraak van mond- en klauwzeer en varkenspest. Hobbyvarkenshouders hebben er dus een groot belang bij om hun dieren goed te registreren.

Redactie Levende Have