Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Uitzondering fosfaatregeling alleen voor geregistreerde zeldzame koeien

Ingediend door jinke op 19 mei 2017 - 12:19
zeldzame blaarkop

De uitzondering op de fosfaatregeling die met het ministerie van Economische Zaken overeen is gekomen, geldt alleen voor koeien die geregistreerd staan als zeldzaam. De koeien moeten in het I&R-systeem worden voorzien van een zogeheten ''vlag''.

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) werkt al langer met een paraplubestand in het I&R-systeem, maar in dat bestand staan lang niet alle zeldzame koeien. Nu houders van zeldzame koeien niet mee hoeven te doen aan de fosfaatregeling en dus geen dieren hoeven af te voeren, is het wel noodzakelijk dat alle houders die van deze uitzondering gebruik willen maken, hun koeien onderbrengen in het paraplubestand. De SZH heeft van het ministerie van Economische Zaken geld gekregen om het bestand te actualiseren.

Voorzitter Geert Boink zegt in Zeldzaam Huisdier dat de uitzonderingspositie alleen voor dit jaar geldt. Om in het fosfaatrechtenstelsel de positie van de zeldzame rundveerassen definitief goed te regelen zullen we moeten samenwerken met stamboeken, individuele veehouders, kamerleden, ambtenaren en media. ''De koers is nog niet gewonnen met het nemen van de eerste hobbel. Er volgt in 2017 nog een zware finale met mogelijk forse tegenwind.''

Redactie Levende Have