Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Zeldzame runderrassen voorlopig uit de zorgen

Ingediend door jinke op 14 april 2017 - 16:14

De zeldzame runderrassen zijn voorlopig vrijgesteld van de fosfaatregeling. De uitzondering geldt voor dit jaar. Voor volgend jaar zal er opnieuw gekeken moeten worden hoe zeldzame koeien buiten de regeling gehouden kunnen worden.

Eerder al maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat de fosfaatregeling niet van toepassing is op koeien die niet voor de melkveeproductie worden gehouden. Daar komen dus nu de zeldzame runderen - zoals Blaarkoppen, MRIJ, Witrik, Fries Roodbont en Lakenvelders - bij. Koeien van deze rassen die wel voor de melkveeproductie worden gehouden, vallen niet onder de fosfaatregeling, zo is afgesproken met het ministerie. Houders kunnen dus ongestraft koeien van zeldzame rassen aanvoeren. Deze koeien moeten wel in het I&R-systeem als zeldzaam worden aangemerkt. Ook kalveren die na september 2016 zijn geboren, mogen blijven.

De uitzonderingsbepaling is het resultaat van besprekingen tussen de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het ministerie van Economische Zaken. Voorzitter Geert Boink is blij met de aparte status vooor e zeldxame rassen, zo laat hij op de website van De Boerderij weten.
Voor bedrijven met zeldzame rassen die meedoen aan de zogeheten stoppersregeling, is er door de SZH een crowdfundingactie gestart. Dit om te voorkomen dat de zeldzame koeien worden afgevoerd naar de slacht. Bij de donateurs is al €15.000 opgehaald. Het geld wordt ingezet om boeren te compenseren die anders een slachtpremie hadden gekregen.

Redactie Levende Have

Comments

Ingediend door vaneldijk op 18 april 2017 - 13:28

Wij hebben een Dexter - en Lakenvelderkoetje. Moeten wij deze twee koetje niet opgeven aan de mestbank?
Vorig jaar werd ons Dexterkoetje gewoon meegerekend als zoogkoe ( onze Lakenvelder hebben we nu nog maar recent aangekocht.) Bestaan er speciale regelingen voor het houden van zeldzame rassen?