Nieuws

08/11/2007 - 17:58
Op bijna een kwart van alle schapenhouderijen in Nederland is dit jaar blauwtong vastgesteld. Het virus heeft zich door het hele land verspreid. Dat blijkt uit de presentatie van Nederlandse gegevens in Brussel. Van de rundveehouderijen is ruim acht procent besmet geraakt.
22/10/2007 - 11:41
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen maakt zich grote zorgen over de gevolgen van blauwtong voor de fokkerij. Zeer veel dieren van zeldzame runder- en schapenrassen zijn besmet geraakt. Er is sprake van verlies van variatie en diversiteit.
20/10/2007 - 14:59
Bij de overheid ontstaat steeds meer begrip voor hobbydierhouders die bezwaren hebben tegen oormerken. In de Nationale Agenda Diergezondheid 2007-2015 staat dat er alternatieven komen voor de identificatie van hobbydieren.
16/10/2007 - 20:56
Hobbydierhouders hebben een kentering teweeg gebracht in de bestrijding van dierziekten. Uit de Nationale Agenda Diergezondheid 2007-2015 blijkt dat de overheid erkent dat de hobbydierhouderij een aparte plaats in het beleid verdient.
16/10/2007 - 20:21
De overheid wil tot een betere communicatie komen met de hobbydierhouders. Dat staat in de National Agenda Diergezondheid 2007-2015.
20/09/2007 - 12:50
Nederland kan, zodra het vaccin tegen blauwtong beschikbaar is, overwegen om facultatief te gaan inenten van schapen en runderen.
17/09/2007 - 15:17
Scrapie blijkt zich vrijwel uitsluitend voor te doen bij Texelaars of kruisingen met dit ras. Dat schrijft minister Gerda Verburg in een brief aan de Tweede Kamer over het scrapiebeleid na afschaffing van de rammenverordening.

Pagina's