Welke diersoorten kunnen goed samen in een weitje?

In ons weitje willen we verschillende dieren gaan houden. Konijnen, kippen, ganzen, schapen en geiten. Welke combinatie is het beste?

Thema: 
Gedrag
Diersoort: 

Reacties

Het samenvoegen van dieren moet altijd met de nodige voorzichtigheid gebeuren, of het nu om dieren van dezelfde of van een verschillende soort gaat. De meeste diersoorten kennen binnen een groep een bepaalde rangorde en daar zul je rekening mee moeten houden. Geef de dieren de kans aan elkaar te wennen. En zorg ervoor dat ze de ruimte hebben, zodat ze weg kunnen als ze belaagd worden. Gaat het om grotere en kleinere dieren, dan is het handig om een stroomdraadje te spannen, waar de kleine dieren wel en de grote dieren niet onderdoor kunnen. Het beste kun je in het begin de dieren gescheiden houden, op zo'n manier dat ze elkaar wel zien, maar niet kunnen verjagen. Vaak ontstaan er problemen rond de voerplaats. Geef ze dan apart voer.
Op deze website staan speciale tips over het samenvoegen van kippen. Zie Vijf tips voor het samenvoegen van kippen.
Ook op deze website staat een artikel over verrassende vriendschappen. Soms kunnen dieren van verschillende soorten het heel goed met elkaar vinden. In het artikel wordt ook beschreven welke combinaties wel en niet kunnen. Zie Verrassende vriendschappen

Reactie toevoegen