Regelgeving voor paarden

Laatst gewijzigd: zo, 19/03/2017 - 11:42

Op alle diersoorten en dierhouders is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:


Voor paarden die uiteindelijk naar de slacht zullen gaan, gelden nog extra regels voor het gebruik van geneesmiddelen:

Wil je meer weten over het hobbymatig of bedrijfsmatig houden van paarden? Ga dan naar:


Voor alle landbouwhuisdieren gelden verder de


Identificatie en registratie is verplicht voor landbouwhuisdieren, maar de regelgeving verschilt per diersoort. Specifiek voor ezels en paarden gelden de:


Glossy Paard en welzijn
Naast wetgeving zijn er ook codes. Dat zijn afspraken die dierhouders met elkaar maken over de omgang dieren. Voorbeelden daarvan zijn de code voor hygiene op kinderboerderijen, de codex landbouwhuisdieren en de Gids Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden (zie bijlagen). Op basis van de Gis Goede Praktijken heeft de Stichting Levende Have een glossy gemaakt over Paard en welzijn. Deze glossy is te bestellen via de webshop.

Terug naar:

Reactie toevoegen