Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Bezoekersverbod opgeheven, afschermplicht blijft van kracht

Ingediend door jinke op 13 april 2017 - 21:19

Per 13 april geldt er geen bezoekersverbod meer voor hobbymatig gehouden pluimvee en pluimvee op kinderboerderijen. De afschermplicht blijft nog wel van kracht voor pluimvee, watervogels en loopvogels. Het vogelgriepvirus is nog niet verdwenen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Dam:

''In totaal zijn in de periode van 27 maart 2017 tot 7 april 2017 nog 39 pluimveebedrijven besmet geraakt, voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Italië, Bulgarije en Roemenië. Duitsland, Denemarken, Slovenië en Roemenië melden nog besmette wilde vogels. Het nog verhoogde insleeprisico vanuit wilde vogels geeft een reëel risico op een nieuwe vogelgriepbesmetting. De gevolgen van een nieuwe vogelgriepbesmetting zijn: ziek pluimvee, het ruimen van pluimvee op het besmette bedrijf en eventuele risicobedrijven en een aanzienlijke exportschade door de sluiting van grenzen van derde landen gedurende drie maanden na de laatste reiniging en ontsmetting van besmette bedrijven. Gezien de beoordeling van de deskundigen en de genoemde consequenties van een nieuwe uitbraak is er nog geen aanleiding om de huidige ophok- en afschermplicht voor gehouden gevogelte te wijzigen.''

Redactie Levende Have

Dossier

Comments