Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Van Dam plaatst 123 diersoorten op positieflijst

Ingediend door jinke op 31 januari 2017 - 10:47
Sikahert

Op aanraden van de Positieflijst Advies Commissie heeft staatssecretaris Van Dam 123 diersoorten op de positieflijst geplaatst. Deze dieren mogen vanaf 1 juli in Nederland worden gehouden. 

Ruim 150 soorten, zoals de reuzenkangoeroe, het sikahert, de Indische muntjak, de zeboe en rendieren mogen vanaf die datum niet meer worden gehouden. Er geldt wel een overgangsregeling. De dieren die er al zijn, hoeven niet weg. Deze dieren moeten wel geregistreerd worden 

''Alleen die diersoorten die met een minimaal tot gering risico op welzijnsaantasting en gevaar voor de mens gehouden kunnen worden, en zonder specialistische kennis of vaardigheden van de houder, heb ik aangewezen'', motiveert Van Dam zijn keuze in een brief aan de Tweede Kamer,

De positieflijst is tot stand gekomen na een technische beoordeling door een Positieflijst Expert Commissie (PEC) en een risico-inschatting door de Positieflijst Advies Commissie (PAC). De afgewezen diersoorten vallen in de risico-categorie A,B en C. Bij soorten in deze categorieen is het risico op aantasting van dierenwelzijn, diergezondheid en letselschade matig tot zeer groot. Bij de aangewezen soorten in de categorie D en E is het risico gering of verwaarloosbaar.

Houderijvoorschriften
De categorie D (115 soorten) stelt wel eisen aan de houderij. Er ligt nog een motie van SP-kamerlid Van Gerven, die pleit voor de invoering van houderijvoorschriften. De PAC vindt dat bij dieren in de categorie D naast maatregelen om zoönosen te beheersen, kan worden volstaan met (beperkte) houderijvoorwaarden (algemene instructies). Alleen acht muizen- en hamstersoorten vallen in categorie E en kunnen zonder voorschriften worden gehouden.

Het besluit van Van Dam laat het opstellen van houderijvoorschriften over aan de houders zelf. ''De voorgestelde houderijvoorschriften wil ik in dit stadium nog niet verplicht stellen, maar eerst in dierenbijsluiters opnemen. Ik wil de sector en houders eerst de ruimte bieden om zich bewust te worden van de juiste wijze waarop dieren moeten worden gehouden. Deze bewustwording draagt bij aan de mate waarin de maatregelen in de praktijk zullen worden toegepast en daarmee de beoogde welzijnsverbetering. Hiermee geef ik de houders, houderij-organisaties en brancheorganisaties de kans om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.''

Rechtszaak
Al eerder heeft het Platform Verantwoord Huisiderenbezit een rechtszaak aangespannen tegen uitsluiting van de muntjak en de mazama, ook wel spieshert genoemd. De zaak diende vorig jaar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De uitspraak wordt een dezer dagen verwacht. ''De rechters hadden zeer grote zorgen over de wijze waarop de PEC en PAC zijn aangesteld zonder formeel aanstellingsbesluit en over de taakverdeling en dan met name de effectiviteit van de controlerende rol van de PAC. Ook was duidelijk dat de rechters, conform de Europese eisen, van mening zijn dat de Staatssecretaris zelf de beoordeling en het onderzoek dient te verifiëren'', aldus juriste mr Erna Philippi-Gho.

Redactie Levende Have

Gerelateerd bericht: